Tin Mới

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có vốn đầu tư Việt Nam tại thị trường Campuchia đến năm 2020 :

Cơ sở khoa học về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có vốn đầu tư Việt Nam tại thị trường Campuchia. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có vốn đầu tư Việt Nam tại thị trường Campuchia đến năm 2020.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Trần, Văn Thi
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 158 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Cơ sở khoa học về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có vốn đầu tư Việt Nam tại thị trường Campuchia. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có vốn đầu tư Việt Nam tại thị trường Campuchia đến năm 2020.
Chủ Đề : Doanh nghiệp–Năng lực cạnh tranh,
Tác giả bổ sung : Hoàng, Thị Chỉnh , GS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 75933
Luận Văn : Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có vốn đầu tư Việt Nam tại thị trường Campuchia đến năm 2020 :
Tên File : 75933.pdf

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có vốn đầu tư Việt Nam tại thị trường Campuchia đến năm 2020 :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có vốn đầu tư Việt Nam tại thị trường Campuchia đến năm 2020 :

Keyword SEO : Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có vốn đầu tư Việt Nam tại thị trường Campuchia đến năm 2020 :