Tin Mới

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam đến năm 2020 :

Cơ sở lý luận, phân tích chiến lược phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam đến năm 2020

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Trần, Thế Hoàng
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 199 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận, phân tích chiến lược phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam đến năm 2020
Chủ Đề : Ngành xuất khẩu thủy sản–Cạnh tranh,
Tác giả bổ sung : Vũ, Công Tuấn , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 71511
Luận Văn : Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam đến năm 2020 :
Tên File : 71511.pdf

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam đến năm 2020 :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam đến năm 2020 :

Keyword SEO : Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam đến năm 2020 :