Tin Mới

Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng ngoại thương Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế :

Chương 1: Tổng quan về ngân hàng TM và năng lực cạnh tranh. Chương 2: Thực trạng và năng lực cạnh tranh ngân hàng ngoại thương VNChương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng ngoại thương VN.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Ngô, Minh Nhựt
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2007 k.nh,
Mô Tả Vật Lý : 125 tr. ; , 28 cm
Tóm Tắt : Chương 1: Tổng quan về ngân hàng TM và năng lực cạnh tranh. Chương 2: Thực trạng và năng lực cạnh tranh ngân hàng ngoại thương VNChương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng ngoại thương VN.
Chủ Đề : Ngân hàng ngoại thương–Hội nhập kinh tế, Ngân hàng ngoại thương–Năng lực cạnh tranh,
Tác giả bổ sung : Trầm, Xuân Hương, TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 47468
Luận Văn : Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng ngoại thương Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế :
Tên File : 47468.pdf

Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng ngoại thương Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng ngoại thương Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế :

Keyword SEO : Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng ngoại thương Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế :