Tin Mới

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu; Lý thuyết về nguồn lực doanh nghiệp và đặc điểm nguồn lực tạo lợi thế cạnh tranh bền vững; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, An Cường
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 92 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu; Lý thuyết về nguồn lực doanh nghiệp và đặc điểm nguồn lực tạo lợi thế cạnh tranh bền vững; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu
Chủ Đề : Ngân hàng thương mại–Năng lực cạnh tranh,
Tác giả bổ sung : Đinh Công Khải , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 79818
Luận Văn : Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Tên File : 79818.pdf

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Keyword SEO : Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh