Tin Mới

Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp chế biến lâm sản tỉnh Đăk Lăk :

Cơ sở lý luận, phân tích tình hình, giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp chế biến lâm sản tỉnh Đăk Lăk

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Phan, Ánh Hè
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 131 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận, phân tích tình hình, giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp chế biến lâm sản tỉnh Đăk Lăk
Chủ Đề : Quản trị sản xuất–Năng lực cạnh tranh,
Tác giả bổ sung : Phước, Minh Hiệp, PGS.TS ; Người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 69026
Luận Văn : Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp chế biến lâm sản tỉnh Đăk Lăk :
Tên File : 69026.pdf

Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp chế biến lâm sản tỉnh Đăk Lăk :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp chế biến lâm sản tỉnh Đăk Lăk :

Keyword SEO : Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp chế biến lâm sản tỉnh Đăk Lăk :