Tin Mới

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam :

Những vấn đề chung về nâng cao năng lực quản trị rủi ro tại Ngân hàng thương mại. Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Phạm, Thị Kim Ánh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 93 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Những vấn đề chung về nâng cao năng lực quản trị rủi ro tại Ngân hàng thương mại. Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.
Chủ Đề : Ngân hàng thương mại–Quản trị rủi ro,
Tác giả bổ sung : Lại, Tiến Dĩnh , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 75830
Luận Văn : Nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam :
Tên File : 75830.pdf

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam :

Keyword SEO : Nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam :