Tin Mới

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng cá nhân, hộ gia đình trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Tổng quan về tín dụng cá nhân, hộ gia đình và sự hài lòng của khách hàng; Thực trạng nâng cao sự hài lòng của khách hàng trong hoạt động tín dụng cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Đinh, Vương Song
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 104 tr. + phụ lục ; , 30 cm
Tóm Tắt : Tổng quan về tín dụng cá nhân, hộ gia đình và sự hài lòng của khách hàng; Thực trạng nâng cao sự hài lòng của khách hàng trong hoạt động tín dụng cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
Chủ Đề : Dịch vụ ngân hàng–Sự hài lòng khách hàng, Tín dụng cá nhân,
Tác giả bổ sung : Trần Huy Hoàng PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 81857
Luận Văn : Nâng cao sự hài lòng của khách hàng cá nhân, hộ gia đình trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
Tên File : 81857.pdf

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng cá nhân, hộ gia đình trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nâng cao sự hài lòng của khách hàng cá nhân, hộ gia đình trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Keyword SEO : Nâng cao sự hài lòng của khách hàng cá nhân, hộ gia đình trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á