Tin Mới

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về thẻ Connect24 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh TP.Hồ Chí Minh :

Cơ sở lý thuyết và các mô hình nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng. Thực trạng dịch vụ thẻ tại Vietcombank chi nhánh TP.Hồ Chí Minh. Khảo sát sự hài lòng của khách hàng về thẻ Connect24 của Vietcombank chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Huỳnh, Thúy Phượng
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 102 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý thuyết và các mô hình nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng. Thực trạng dịch vụ thẻ tại Vietcombank chi nhánh TP.Hồ Chí Minh. Khảo sát sự hài lòng của khách hàng về thẻ Connect24 của Vietcombank chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.
Chủ Đề : Dịch vụ ngân hàng–Sự hài lòng khách hàng, Dịch vụ ngân hàng–Thẻ tín dụng,
Tác giả bổ sung : Phạm, Văn Năng , PGS.TS ; Người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 68859
Luận Văn : Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về thẻ Connect24 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh TP.Hồ Chí Minh :
Tên File : 68859.pdf

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về thẻ Connect24 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh TP.Hồ Chí Minh :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về thẻ Connect24 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh TP.Hồ Chí Minh :

Keyword SEO : Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về thẻ Connect24 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh TP.Hồ Chí Minh :