Tin Mới

Nâng cao tính hữu ích của báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Phúc Sinh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2008 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 183 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Báo cáo tài chính–Doanh nghiệp, Luận án tiến sĩ,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Phúc Sinh
Số Kiểm Soát : 49054
Luận Văn : Nâng cao tính hữu ích của báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Tên File : 49054.pdf

Nâng cao tính hữu ích của báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nâng cao tính hữu ích của báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Keyword SEO : Nâng cao tính hữu ích của báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay