Tin Mới

Negotiating from Weakness in International Trade Relations

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Odell, John S
Ngôn Ngữ : Eng,
Nơi Xuất Bản :
Mô Tả Vật Lý :
Tóm Tắt :
Chủ Đề : , International trade, Trade negotiation, Trade relations
Tác giả bổ sung :
Số Kiểm Soát : 70585
Luận Văn : Negotiating from Weakness in International Trade Relations
Tên File : 70585.pdf

Negotiating from Weakness in International Trade Relations

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Negotiating from Weakness in International Trade Relations

Keyword SEO : Negotiating from Weakness in International Trade Relations