Tin Mới

Nghiên cứu bán khống cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam :

Thực trạng và giải pháp nghiên cứu bán khống cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Thủy
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 100 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Thực trạng và giải pháp nghiên cứu bán khống cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chủ Đề : Cổ phiếu–Việt Nam,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Thị Uyên Uyên , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 75518
Luận Văn : Nghiên cứu bán khống cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam :
Tên File : 75518.pdf

Nghiên cứu bán khống cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nghiên cứu bán khống cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam :

Keyword SEO : Nghiên cứu bán khống cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam :