Tin Mới

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính các công ty niêm yết trên sàn Hose :

Lý thuyết và các bằng chứng thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính các công ty niêm yết trên sàn Hose. Giải pháp xây dựng cấu trúc tài chính hợp lý cho các công ty trên sàn Hose.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Đinh, Văn Tiến
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 65 tr. + phụ lục ; , 29 cm
Tóm Tắt : Lý thuyết và các bằng chứng thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính các công ty niêm yết trên sàn Hose. Giải pháp xây dựng cấu trúc tài chính hợp lý cho các công ty trên sàn Hose.
Chủ Đề : Cấu trúc tài chính–Công ty niêm yết, Vốn đầu tư,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Thị Uyên Uyên , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 75968
Luận Văn : Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính các công ty niêm yết trên sàn Hose :
Tên File : 75968.pdf

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính các công ty niêm yết trên sàn Hose :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính các công ty niêm yết trên sàn Hose :

Keyword SEO : Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính các công ty niêm yết trên sàn Hose :