Tin Mới

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại Việt Nam :

Trình bày các nghiên cứu thực nghiệm các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn và mô hình hồi quy nghiên cứu của các doanh nghiệp niêm yết trên thế giới và Việt Nam. Nêu khái quát các lý thuyết kinh điển về cấu trúc vốn và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp. Phương pháp nghiên cứu. Nội dung và kết quả nghiên cứu.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Tấn Thành
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 81 tr. ; , 30cm
Tóm Tắt : Trình bày các nghiên cứu thực nghiệm các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn và mô hình hồi quy nghiên cứu của các doanh nghiệp niêm yết trên thế giới và Việt Nam. Nêu khái quát các lý thuyết kinh điển về cấu trúc vốn và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp. Phương pháp nghiên cứu. Nội dung và kết quả nghiên cứu.
Chủ Đề : Cấu trúc vốn–Doanh nghiệp,
Tác giả bổ sung : Trần, Thị Thùy Linh , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 78051
Luận Văn : Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại Việt Nam :
Tên File : 78051.pdf

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại Việt Nam :

Keyword SEO : Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại Việt Nam :