Tin Mới

Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của gốm mỹ nghệ Việt Nam nhằm đẩy mạnh xuất khẩu

– Cơ sở khoa học để đánh giá khả năng cạnh tranh và khẳng định sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh của gốm mỹ nghệ Việt Nam.- Đánh giá khả năng cạnh tranh và những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của gốm mỹ nghệ Việt Nam.- Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gốm mỹ nghệ Việt Nam..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Vũ, Minh Tâm,
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2006 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 176 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Cơ sở khoa học để đánh giá khả năng cạnh tranh và khẳng định sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh của gốm mỹ nghệ Việt Nam.- Đánh giá khả năng cạnh tranh và những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của gốm mỹ nghệ Việt Nam.- Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gốm mỹ nghệ Việt Nam..
Chủ Đề : Gốm mỹ nghệ–Xuất khẩu, Luận án tiến sĩ, Ngành gốm mỹ nghệ–Cạnh tranh,
Tác giả bổ sung : Vũ, Minh Tâm, biên soạn
Số Kiểm Soát : 44867
Luận Văn : Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của gốm mỹ nghệ Việt Nam nhằm đẩy mạnh xuất khẩu
Tên File : 44867.pdf

Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của gốm mỹ nghệ Việt Nam nhằm đẩy mạnh xuất khẩu

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của gốm mỹ nghệ Việt Nam nhằm đẩy mạnh xuất khẩu

Keyword SEO : Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của gốm mỹ nghệ Việt Nam nhằm đẩy mạnh xuất khẩu