Tin Mới

Nghiên cứu lòng trung thành khách hàng trong thị trường ngân hàng bán lẻ :

Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu lòng trung thành khách hàng trong thị trường ngân hàng bán lẻ. Phương pháp nghiên cứu, phân tích kết quả về nghiên cứu lòng trung thành khách hàng trong thị trường ngân hàng bán lẻ.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Đặng, Công Nguyên
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 81 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu lòng trung thành khách hàng trong thị trường ngân hàng bán lẻ. Phương pháp nghiên cứu, phân tích kết quả về nghiên cứu lòng trung thành khách hàng trong thị trường ngân hàng bán lẻ.
Chủ Đề : Dịch vụ ngân hàng–Hài lòng khách hàng, Ngân hàng bán lẻ,
Tác giả bổ sung : Trần, Hà Minh Quân , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 75888
Luận Văn : Nghiên cứu lòng trung thành khách hàng trong thị trường ngân hàng bán lẻ :
Tên File : 75888.pdf

Nghiên cứu lòng trung thành khách hàng trong thị trường ngân hàng bán lẻ :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nghiên cứu lòng trung thành khách hàng trong thị trường ngân hàng bán lẻ :

Keyword SEO : Nghiên cứu lòng trung thành khách hàng trong thị trường ngân hàng bán lẻ :