Tin Mới

Nghiên cứu phát triển một số dịch vụ sản xuất – xuất khẩu hàng hóa trái cây đồng bằng sông Cửu Long

– Lý thuyết về dịch vụ, dịch vụ trong nông nghiệp – kinh nghiệm hoạt động dịch vụ của một số nước.- Thực trạng một số dịch vụ sản xuất – xuất khẩu hàng hóa trái cây đồng bằng sông Cửu Long.- Một số giải pháp phát triển dịch vụ sản xuất – xuất khẩu hàng hóa trái cây đồng bằng sông Cửu Long..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Cao, Việt Hiếu
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2006 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 163 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Lý thuyết về dịch vụ, dịch vụ trong nông nghiệp – kinh nghiệm hoạt động dịch vụ của một số nước.- Thực trạng một số dịch vụ sản xuất – xuất khẩu hàng hóa trái cây đồng bằng sông Cửu Long.- Một số giải pháp phát triển dịch vụ sản xuất – xuất khẩu hàng hóa trái cây đồng bằng sông Cửu Long..
Chủ Đề : Cây ăn quả–Dịch vụ xuất khẩu, Luận án tiến sĩ, Sản xuất nông nghiệp–Xuất khẩu trái cây–Việt Nam,
Tác giả bổ sung : Cao, Việt Hiếu
Số Kiểm Soát : 45107
Luận Văn : Nghiên cứu phát triển một số dịch vụ sản xuất – xuất khẩu hàng hóa trái cây đồng bằng sông Cửu Long
Tên File : 45107.pdf

Nghiên cứu phát triển một số dịch vụ sản xuất - xuất khẩu hàng hóa trái cây đồng bằng sông Cửu Long

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nghiên cứu phát triển một số dịch vụ sản xuất – xuất khẩu hàng hóa trái cây đồng bằng sông Cửu Long

Keyword SEO : Nghiên cứu phát triển một số dịch vụ sản xuất – xuất khẩu hàng hóa trái cây đồng bằng sông Cửu Long