Tin Mới

Nghiên cứu phát triển thương mại khu vực hành lang kinh tế Hải Phòng – Lào Cai – Côn Minh trong bối cảnh hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Nguyễn, Văn Lịch
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : H. : 2004 Viện nghiên cứu Thương mại,
Mô Tả Vật Lý : 144 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Phát triển thương mại–Hành lang kinh tế–Việt Nam–Trung Quốc, Việt Nam–Quan hệ thương mại–Trung Quốc,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Văn Lịch
Số Kiểm Soát : 46894
Luận Văn : Nghiên cứu phát triển thương mại khu vực hành lang kinh tế Hải Phòng – Lào Cai – Côn Minh trong bối cảnh hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) :
Tên File : 46894.pdf

Nghiên cứu phát triển thương mại khu vực hành lang kinh tế Hải Phòng - Lào Cai - Côn Minh trong bối cảnh hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nghiên cứu phát triển thương mại khu vực hành lang kinh tế Hải Phòng – Lào Cai – Côn Minh trong bối cảnh hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) :

Keyword SEO : Nghiên cứu phát triển thương mại khu vực hành lang kinh tế Hải Phòng – Lào Cai – Côn Minh trong bối cảnh hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) :