Tin Mới

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ siêu thị điện thoại di động của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Triết tại thành phố Hồ Chí Minh :

Cơ sở lý thuyết sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ siêu thị. Tổng quan về ngành bán lẻ điện thoại di động trong nước và tại TP HCM, Thực trạng hoạt động của Công ty THNN Minh Triết tại TP HCM.Xây dựng mô hình giả thuyết nghên cứu kiểm định thanh đo và giả thuyết nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ si6u thị điện thoại di động.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Ngô, Lân Vỹ Nhân
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh Tế TP.HCM ,
Mô Tả Vật Lý : 65 tr. + phụ lục ; , 29 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý thuyết sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ siêu thị. Tổng quan về ngành bán lẻ điện thoại di động trong nước và tại TP HCM, Thực trạng hoạt động của Công ty THNN Minh Triết tại TP HCM.Xây dựng mô hình giả thuyết nghên cứu kiểm định thanh đo và giả thuyết nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ si6u thị điện thoại di động.
Chủ Đề : Quản trị tiếp thị–Hài lòng khách hàng, Quản trị tiếp thị–Siêu thị,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Hữu Quyền , TS. ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 76977
Luận Văn : Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ siêu thị điện thoại di động của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Triết tại thành phố Hồ Chí Minh :
Tên File : 76977.pdf

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ siêu thị điện thoại di động của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Triết tại thành phố Hồ Chí Minh :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ siêu thị điện thoại di động của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Triết tại thành phố Hồ Chí Minh :

Keyword SEO : Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ siêu thị điện thoại di động của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Triết tại thành phố Hồ Chí Minh :