Tin Mới

Nghiên cứu tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường Nhật Bản, thực trạng và giải pháp

– Tổng quan về dịch vụ NHTM- Thực trạng về các dịch vụ NHTMVN trong thời gian qua- Giải pháp phát triển các dịch vụ của ngân hàng thương mại VN.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Văn Ba
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2008 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 82 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Tổng quan về dịch vụ NHTM- Thực trạng về các dịch vụ NHTMVN trong thời gian qua- Giải pháp phát triển các dịch vụ của ngân hàng thương mại VN.
Chủ Đề : Luận văn thạc sĩ, Ngoại thương–Xuất khẩu–Gỗ,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Văn Ba
Số Kiểm Soát : 49465
Luận Văn : Nghiên cứu tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường Nhật Bản, thực trạng và giải pháp
Tên File : 49465.pdf

Nghiên cứu tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường Nhật Bản, thực trạng và giải pháp

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nghiên cứu tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường Nhật Bản, thực trạng và giải pháp

Keyword SEO : Nghiên cứu tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường Nhật Bản, thực trạng và giải pháp