Tin Mới

Nghiên cứu vấn đề phát hành bổ sung của công ty cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TPHCM :

Thực trạng và giải pháp hạn nghiên cứu vấn đề phát hành bổ sung của công ty cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TPHCM

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Đỗ, Thị Minh Tâm
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 79 tr. ; , 30cm
Tóm Tắt : Thực trạng và giải pháp hạn nghiên cứu vấn đề phát hành bổ sung của công ty cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TPHCM
Chủ Đề : Cấu trúc vốn–Công ty cổ phần niêm yết,
Tác giả bổ sung : Bùi, Hữu Phước TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 67642
Luận Văn : Nghiên cứu vấn đề phát hành bổ sung của công ty cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TPHCM :
Tên File : 67642.pdf

Nghiên cứu vấn đề phát hành bổ sung của công ty cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TPHCM :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nghiên cứu vấn đề phát hành bổ sung của công ty cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TPHCM :

Keyword SEO : Nghiên cứu vấn đề phát hành bổ sung của công ty cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TPHCM :