Tin Mới

Nguyên nhân của tình trạng chạy đua lãi suất trong hệ thống ngân hàng thương mại và giải pháp chính sách :

Thực trạng và nguyên nhân của tình trạng chạy đua lãi suất trong hệ thống ngân hàng thương mại và giải pháp chính sách

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Bùi, Thị Phương Thảo
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 47 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Thực trạng và nguyên nhân của tình trạng chạy đua lãi suất trong hệ thống ngân hàng thương mại và giải pháp chính sách
Chủ Đề : Chính sách công, Lãi suất–Ngân hàng thương mại,
Tác giả bổ sung : Trần Thị Quế Giang , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 72135
Luận Văn : Nguyên nhân của tình trạng chạy đua lãi suất trong hệ thống ngân hàng thương mại và giải pháp chính sách :
Tên File : 72135.pdf

Nguyên nhân của tình trạng chạy đua lãi suất trong hệ thống ngân hàng thương mại và giải pháp chính sách :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nguyên nhân của tình trạng chạy đua lãi suất trong hệ thống ngân hàng thương mại và giải pháp chính sách :

Keyword SEO : Nguyên nhân của tình trạng chạy đua lãi suất trong hệ thống ngân hàng thương mại và giải pháp chính sách :