Tin Mới

Nhận diện kiểm soát rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam :

Thực trạng, phân tích đánh giá và đề ra giải pháp kiểm soát rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Huỳnh, Đức Thịnh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 73 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Thực trạng, phân tích đánh giá và đề ra giải pháp kiểm soát rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam
Chủ Đề : Niêm yết cổ phiếu–Tiêu chuẩn, Quản trị rủi ro tài chính,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Ngọc Trang , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 64439
Luận Văn : Nhận diện kiểm soát rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam :
Tên File : 64439.pdf

Nhận diện kiểm soát rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nhận diện kiểm soát rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam :

Keyword SEO : Nhận diện kiểm soát rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam :