Tin Mới

Những định hướng chủ yếu của tổ chức không gian kinh tế vùng nam bộ trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường :

Cơ sở phương pháp luận của tổ chức không gian kinh tế. Hiện trạng tổ chức không gian kinh tế vùng Nam bộ. Những định hướng và giải pháp chủ yếu của tổ chức không gian kinh tế vùng Nam bộ..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Trần, Văn Thông
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 1993 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 141 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Cơ sở phương pháp luận của tổ chức không gian kinh tế. Hiện trạng tổ chức không gian kinh tế vùng Nam bộ. Những định hướng và giải pháp chủ yếu của tổ chức không gian kinh tế vùng Nam bộ..
Chủ Đề : Nam Bộ (Việt Nam)–Kinh tế,
Tác giả bổ sung : Đặng, Văn Phan ; Nguyễn, Thị Minh Trang , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 14803
Luận Văn : Những định hướng chủ yếu của tổ chức không gian kinh tế vùng nam bộ trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường :
Tên File : 14803.pdf

Những định hướng chủ yếu của tổ chức không gian kinh tế vùng nam bộ trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường :
Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Những định hướng chủ yếu của tổ chức không gian kinh tế vùng nam bộ trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường :

Keyword SEO : Những định hướng chủ yếu của tổ chức không gian kinh tế vùng nam bộ trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường :