Tin Mới

Những giải pháp cơ bản cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành dầu thực vật Việt Nam đến năm 2020 :

Tổng quan về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế nói chung và ngành dầu thực vật nói chung; Thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hoá ngành dầu thực vật Việt Nam trong những năm qua; Định hướng và những giải pháp cơ bản cho quá trình rvềcông nghiệp hóa, hiện đại hoá ngành dầu thực vật Việt Nam đến năm 2020; Kết luận.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Phan, Ngọc Trung
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2002 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 180 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Tổng quan về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế nói chung và ngành dầu thực vật nói chung; Thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hoá ngành dầu thực vật Việt Nam trong những năm qua; Định hướng và những giải pháp cơ bản cho quá trình rvềcông nghiệp hóa, hiện đại hoá ngành dầu thực vật Việt Nam đến năm 2020; Kết luận.
Chủ Đề : Chế biến dầu thực vật–Việt Nam, Ngành dầu thực vật–Công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
Tác giả bổ sung : Phan, Ngọc Trung
Số Kiểm Soát : 40622
Luận Văn : Những giải pháp cơ bản cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành dầu thực vật Việt Nam đến năm 2020 :
Tên File : 40622.pdf

Những giải pháp cơ bản cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành dầu thực vật Việt Nam đến năm 2020 :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Những giải pháp cơ bản cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành dầu thực vật Việt Nam đến năm 2020 :

Keyword SEO : Những giải pháp cơ bản cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành dầu thực vật Việt Nam đến năm 2020 :