Tin Mới

Những giải pháp cơ bản để xây dựng công đoàn vững mạnh, xuất sắc ở Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Nguyễn, Hữu Thảo
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2005 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 73 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Công đoàn–Đại học Kinh tế TP.HCM, Đề tài nghiên cứu khoa học,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Hữu Thảo
Số Kiểm Soát : 44200
Luận Văn : Những giải pháp cơ bản để xây dựng công đoàn vững mạnh, xuất sắc ở Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Tên File : 44200.pdf

Những giải pháp cơ bản để xây dựng công đoàn vững mạnh, xuất sắc ở Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Những giải pháp cơ bản để xây dựng công đoàn vững mạnh, xuất sắc ở Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Keyword SEO : Những giải pháp cơ bản để xây dựng công đoàn vững mạnh, xuất sắc ở Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh