Tin Mới

Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển bền vững và có hiệu quả kinh tế biển TP. Đà Nẵng :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Huỳnh, Văn Thanh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : Đà Nẵng : 2002 Sở KH và ĐT Đà Nẵng,
Mô Tả Vật Lý : 112 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Phát triển bền vững–Kinh tế biển–Đà Nẵng,
Tác giả bổ sung : Huỳnh, Văn Thanh
Số Kiểm Soát : 46836
Luận Văn : Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển bền vững và có hiệu quả kinh tế biển TP. Đà Nẵng :
Tên File : 46836.pdf

Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển bền vững và có hiệu quả kinh tế biển TP. Đà Nẵng :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển bền vững và có hiệu quả kinh tế biển TP. Đà Nẵng :

Keyword SEO : Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển bền vững và có hiệu quả kinh tế biển TP. Đà Nẵng :