Tin Mới

Những giải pháp để hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty điện lực Việt nam

Lý luận chung về cơ chế quản lý kinh tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành điện;Thực trạng cơ chế quản lý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty điện lực trong thời gian qua;Những giải pháp để hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty điện lực Việt Nam..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Hữu Quyền
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2001 TP. Hồ Chí Minh,
Mô Tả Vật Lý : 157 tr. ; , 27 cm
Tóm Tắt : Lý luận chung về cơ chế quản lý kinh tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành điện;Thực trạng cơ chế quản lý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty điện lực trong thời gian qua;Những giải pháp để hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty điện lực Việt Nam..
Chủ Đề : Doanh nghiệp ngành điện–Cơ chế quản lý, Kinh doanh điện–Quản lý kinh tế, Luận án tiến sĩ,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Hữu Quyền
Số Kiểm Soát : 47587
Luận Văn : Những giải pháp để hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty điện lực Việt nam
Tên File : 47587.pdf

Những giải pháp để hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty điện lực Việt nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Những giải pháp để hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty điện lực Việt nam

Keyword SEO : Những giải pháp để hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty điện lực Việt nam