Tin Mới

Những giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam :

Chương 1: Tổng quan về thẻ và rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻChương 2: Thực trạng rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các ngân hàng thương mại Việt NamChương 3: Những giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Lê, Hữu Nghị
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2007 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 87 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Chương 1: Tổng quan về thẻ và rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻChương 2: Thực trạng rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các ngân hàng thương mại Việt NamChương 3: Những giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Chủ Đề : Dịch vụ ngân hàng–Thẻ thanh toán,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Thị Thúy Vân , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 47566
Luận Văn : Những giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam :
Tên File : 47566.pdf

Những giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Những giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam :

Keyword SEO : Những giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam :