Tin Mới

Những giải pháp hỗ trợ phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Nguyễn, Minh Nhật
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 59tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Doanh nghiệp vừa và nhỏ–Chính sách hỗ trợ,
Tác giả bổ sung : Lê, Trung Cang ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 77395
Luận Văn : Những giải pháp hỗ trợ phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh :
Tên File : 77395.pdf

Những giải pháp hỗ trợ phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Những giải pháp hỗ trợ phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh :

Keyword SEO : Những giải pháp hỗ trợ phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh :