Tin Mới

Những giải pháp nhằm phát triển các khu chế xuất và khu công nghiệp tại TPHCM đến năm 2010

Cơ sở lý luận về khu chế suất (KCX) và khu công nghiệp (KCN); Thực trạng hoạt động và đánh giá tình hình phát triển các khu chế suất, khu công nghiệp tại Thành Phố Hồ Chí Minh từ năm 1991 đến năm2001; Những giải pháp nhằm phát triển các khu chế suất, khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010; Kết luận.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Quyết Chiến
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : Không nơi XB : 2003 Không nhà XB,
Mô Tả Vật Lý : 152 tr. ; , 28 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận về khu chế suất (KCX) và khu công nghiệp (KCN); Thực trạng hoạt động và đánh giá tình hình phát triển các khu chế suất, khu công nghiệp tại Thành Phố Hồ Chí Minh từ năm 1991 đến năm2001; Những giải pháp nhằm phát triển các khu chế suất, khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010; Kết luận.
Chủ Đề : Luận án tiến sĩ, Phát triển khu chế xuất, Phát triển khu công nghiệp, Phát triển kinh tế,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Quyết Chiến
Số Kiểm Soát : 39651
Luận Văn : Những giải pháp nhằm phát triển các khu chế xuất và khu công nghiệp tại TPHCM đến năm 2010
Tên File : 39651.pdf

Những giải pháp nhằm phát triển các khu chế xuất và khu công nghiệp tại TPHCM đến năm 2010

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Những giải pháp nhằm phát triển các khu chế xuất và khu công nghiệp tại TPHCM đến năm 2010

Keyword SEO : Những giải pháp nhằm phát triển các khu chế xuất và khu công nghiệp tại TPHCM đến năm 2010