Tin Mới

Những giải pháp phát triển hệ thống cảng biển phía Nam Việt Nam đến năm 2010 :

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Kim Chung
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2001 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 166 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Hệ thống cảng biển–Phát triển–Nam Việt Nam, Luận án tiến sĩ,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Thiện Nhân , PGS.TS ; Người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 49447
Luận Văn : Những giải pháp phát triển hệ thống cảng biển phía Nam Việt Nam đến năm 2010 :
Tên File : 49447.pdf

Những giải pháp phát triển hệ thống cảng biển phía Nam Việt Nam đến năm 2010 :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Những giải pháp phát triển hệ thống cảng biển phía Nam Việt Nam đến năm 2010 :

Keyword SEO : Những giải pháp phát triển hệ thống cảng biển phía Nam Việt Nam đến năm 2010 :