Tin Mới

Personality preferences of accounting and non-accounting graduates seeking to enter the accounting profession

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Andon, Paul
Ngôn Ngữ : Eng,
Nơi Xuất Bản :
Mô Tả Vật Lý :
Tóm Tắt :
Chủ Đề : , Accounting graduates, Myers–Briggs Type Indicator, Non-accounting graduates
Tác giả bổ sung :
Số Kiểm Soát : 74619
Luận Văn : Personality preferences of accounting and non-accounting graduates seeking to enter the accounting profession
Tên File : 74619.pdf

Personality preferences of accounting and non-accounting graduates seeking to enter the accounting profession

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Personality preferences of accounting and non-accounting graduates seeking to enter the accounting profession

Keyword SEO : Personality preferences of accounting and non-accounting graduates seeking to enter the accounting profession