Tin Mới

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu của nông hộ trồng cà phê xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Lê, Công Thành
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 46tr. +phụ lục ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Trồng cà phê–Doanh thu,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Ngọc Vinh , TS. ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 77555
Luận Văn : Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu của nông hộ trồng cà phê xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai :
Tên File : 77555.pdf

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu của nông hộ trồng cà phê xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu của nông hộ trồng cà phê xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai :

Keyword SEO : Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu của nông hộ trồng cà phê xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai :