Tin Mới

Phân tích chỉ số tài chính để phát hiện gian lận, sai sót trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Gian lận báo cáo tài chính và khai phá dữ liệu trên tỷ số tài chính; Thực trạng gian lận và phân tích chỉ số tài chính để phát hiện gian lận trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam; Giải pháp nâng cao tính hữu ích khi vận dụng tỷ số tài chính để phát hiện gian lận, sai sót trong báo cáo tài chính

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Trần, Ngọc Phúc
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 94 tr. + phụ lục ; , 30 cm
Tóm Tắt : Gian lận báo cáo tài chính và khai phá dữ liệu trên tỷ số tài chính; Thực trạng gian lận và phân tích chỉ số tài chính để phát hiện gian lận trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam; Giải pháp nâng cao tính hữu ích khi vận dụng tỷ số tài chính để phát hiện gian lận, sai sót trong báo cáo tài chính
Chủ Đề : Kế toán–Báo cáo tài chính,
Tác giả bổ sung : Nguyễn Việt PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 80494
Luận Văn : Phân tích chỉ số tài chính để phát hiện gian lận, sai sót trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tên File : 80494.pdf

Phân tích chỉ số tài chính để phát hiện gian lận, sai sót trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phân tích chỉ số tài chính để phát hiện gian lận, sai sót trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Keyword SEO : Phân tích chỉ số tài chính để phát hiện gian lận, sai sót trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam