Tin Mới

Phân tích khả năng thanh khoản của thị trường cổ phiếu Việt Nam giai đoạn 2000-2006 (Kèm Bảng tóm tắt)

– Tổng quan về phương pháp phân tích độ thanh khoản. Khả năng thanh khoản của các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. Khả năng thanh khoản của thị trường cổ phiếu niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội..

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Hồ, Viết Tiến
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2007 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 119 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Tổng quan về phương pháp phân tích độ thanh khoản. Khả năng thanh khoản của các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. Khả năng thanh khoản của thị trường cổ phiếu niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội..
Chủ Đề : Đề tài nghiên cứu khoa học, Thị trường chứng khoán–Việt Nam, Thị trường cổ phiếu–Thanh khoản,
Tác giả bổ sung : Hồ, Viết Tiến
Số Kiểm Soát : 47374
Luận Văn : Phân tích khả năng thanh khoản của thị trường cổ phiếu Việt Nam giai đoạn 2000-2006 (Kèm Bảng tóm tắt)
Tên File : 47374.pdf

Phân tích khả năng thanh khoản của thị trường cổ phiếu Việt Nam giai đoạn 2000-2006 (Kèm Bảng tóm tắt)

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phân tích khả năng thanh khoản của thị trường cổ phiếu Việt Nam giai đoạn 2000-2006 (Kèm Bảng tóm tắt)

Keyword SEO : Phân tích khả năng thanh khoản của thị trường cổ phiếu Việt Nam giai đoạn 2000-2006 (Kèm Bảng tóm tắt)