Tin Mới

Phân tích lợi ích và chi phí của dự án khu xử lý bùn từ các nhà máy nước Thủ Đức :

Thực trạng và giải pháp phân tích lợi ích và chi phí của dự khu xử lý bùn từ các nhà máy nước Thủ Đức

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Kim Huệ
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 44 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Thực trạng và giải pháp phân tích lợi ích và chi phí của dự khu xử lý bùn từ các nhà máy nước Thủ Đức
Chủ Đề : Chính sách công, Phân tích chi phí–Dự án,
Tác giả bổ sung : David O. Dapice , GS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 76852
Luận Văn : Phân tích lợi ích và chi phí của dự án khu xử lý bùn từ các nhà máy nước Thủ Đức :
Tên File : 76852.pdf

Phân tích lợi ích và chi phí của dự án khu xử lý bùn từ các nhà máy nước Thủ Đức :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phân tích lợi ích và chi phí của dự án khu xử lý bùn từ các nhà máy nước Thủ Đức :

Keyword SEO : Phân tích lợi ích và chi phí của dự án khu xử lý bùn từ các nhà máy nước Thủ Đức :