Tin Mới

Phân tích và phát triển hệ thống quản lý kho và bán hàng :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Nguyễn, Hồng Hải
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 70 tr.
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Phân tích hệ thống, Quản lý bán hàng, Quản lý kho,
Tác giả bổ sung : Trần, Minh Thuyết , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 77170
Luận Văn : Phân tích và phát triển hệ thống quản lý kho và bán hàng :
Tên File : 77170.pdf

Phân tích và phát triển hệ thống quản lý kho và bán hàng :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phân tích và phát triển hệ thống quản lý kho và bán hàng :

Keyword SEO : Phân tích và phát triển hệ thống quản lý kho và bán hàng :