Tin Mới

Phân tích vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico) sau cổ phần

– Cơ sở lý luận về quản lý vốn, và hiệu quả sử dụng vốn.- Thực trạng về vốn, quản lý vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại Savico trước và sau cổ phần hóa.- Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Tống, Kim Uyên
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2006 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 79 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Cơ sở lý luận về quản lý vốn, và hiệu quả sử dụng vốn.- Thực trạng về vốn, quản lý vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại Savico trước và sau cổ phần hóa.- Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn..
Chủ Đề : Luận văn thạc sĩ, Quản lý tài chính–Phân tích vốn, Quản lý vốn–Hiệu quả sử dụng,
Tác giả bổ sung : Tống, Kim Uyên
Số Kiểm Soát : 46225
Luận Văn : Phân tích vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico) sau cổ phần
Tên File : 46225.pdf

Phân tích vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico) sau cổ phần

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phân tích vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico) sau cổ phần

Keyword SEO : Phân tích vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico) sau cổ phần