Tin Mới

Phát triển bền vững ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015 :

– Cơ sở lý luận của phát triển bền vững ngành Thủy sản.- Đánh giá thực trạng phát triển bền vững ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long trong những năm qua.- Một số giải pháp phát triển bền vững ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Lâm, Văn Mẫn
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2006 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 198 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Cơ sở lý luận của phát triển bền vững ngành Thủy sản.- Đánh giá thực trạng phát triển bền vững ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long trong những năm qua.- Một số giải pháp phát triển bền vững ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015..
Chủ Đề : Ngành thủy sản–Phát triển–Đồng bằng sông Cửu Long–2015,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Quốc Tế , PGS.TS ; Phước, Minh Hiệp , người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 45767
Luận Văn : Phát triển bền vững ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015 :
Tên File : 45767.pdf

Phát triển bền vững ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015 :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phát triển bền vững ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015 :

Keyword SEO : Phát triển bền vững ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015 :