Tin Mới

Phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương

Cơ sở lý luận chung về phát triển thương hiệu của Ngân hàng thương mại; Thực trạng phát triển thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương; Khảo sát cảm nhận của khách hàng đối với thương hiệu SaigonBank tại thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Ngô, Thị Giang
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 97 tr. + phụ lục ; , 30 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận chung về phát triển thương hiệu của Ngân hàng thương mại; Thực trạng phát triển thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương; Khảo sát cảm nhận của khách hàng đối với thương hiệu SaigonBank tại thành phố Hồ Chí Minh
Chủ Đề : Ngân hàng thương mại–Thương hiệu,
Tác giả bổ sung : Nguyễn Hữu Huy Nhựt PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 83958
Luận Văn : Phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương
Tên File : 83958.pdf

Phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương

Keyword SEO : Phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương