Tin Mới

Phát triển các khu công nghiệp của Tỉnh Long An đến năm 2010

– Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển các khu công nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam.- Phân tích thực trạng phát triển các khu công nghiệp của Tỉnh Long An trong thời gian qua.- Giải pháp phát triển các khu công nghiệp của Tỉnh Long An đến năm 2010..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Huỳnh, Thanh Tú
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2005 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 193 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển các khu công nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam.- Phân tích thực trạng phát triển các khu công nghiệp của Tỉnh Long An trong thời gian qua.- Giải pháp phát triển các khu công nghiệp của Tỉnh Long An đến năm 2010..
Chủ Đề : Luận án tiến sĩ, Phát triển kinh tế–Khu công nghiệp–Long An,
Tác giả bổ sung : Huỳnh, Thanh Tú
Số Kiểm Soát : 44211
Luận Văn : Phát triển các khu công nghiệp của Tỉnh Long An đến năm 2010
Tên File : 44211.pdf

Phát triển các khu công nghiệp của Tỉnh Long An đến năm 2010

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phát triển các khu công nghiệp của Tỉnh Long An đến năm 2010

Keyword SEO : Phát triển các khu công nghiệp của Tỉnh Long An đến năm 2010