Tin Mới

Phát triển các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Nguyễn, Đình Hương,
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : H. : 2006 Lý luận Chính trị,
Mô Tả Vật Lý : 381 tr. ; , 21 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Phát triển kinh tế–Phân loại, nghiên cứu thị trường–Việt Nam,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Đình Hương, chủ biên
Số Kiểm Soát : 45060
Luận Văn : Phát triển các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Tên File : 45060.pdf

Phát triển các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phát triển các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Keyword SEO : Phát triển các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam