Tin Mới

Phát triển cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang :

– Tổng quan cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại – Thực trạng cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại – Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Lê, Thị Thu Hà
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 71 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : – Tổng quan cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại – Thực trạng cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại – Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại.
Chủ Đề : Ngân hàng thương mại–Cho vay tiêu dùng,
Tác giả bổ sung : Dương, Thị Bình Minh , GS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 49821
Luận Văn : Phát triển cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang :
Tên File : 49821.pdf

Phát triển cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phát triển cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang :

Keyword SEO : Phát triển cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang :