Tin Mới

Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa trên địa bàn miền núi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa nước ta :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Nguyễn, Văn Tiến
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : H. : 2003 Viện nghiên cứu Thương mại,
Mô Tả Vật Lý : 108 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Chính sách thương mại, Chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Văn Tiến
Số Kiểm Soát : 46898
Luận Văn : Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa trên địa bàn miền núi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa nước ta :
Tên File : 46898.pdf

Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa trên địa bàn miền núi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa nước ta :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa trên địa bàn miền núi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa nước ta :

Keyword SEO : Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa trên địa bàn miền núi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa nước ta :