Tin Mới

Phát triển dịch vụ thẩm định giá ở Việt Nam :

Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ thẩm định giá ở Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Tô, Công Thành
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 128 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ thẩm định giá ở Việt Nam
Chủ Đề : Thẩm định giá,
Tác giả bổ sung : Nguyễn Đông Phong , GS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 76491
Luận Văn : Phát triển dịch vụ thẩm định giá ở Việt Nam :
Tên File : 76491.pdf

Phát triển dịch vụ thẩm định giá ở Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phát triển dịch vụ thẩm định giá ở Việt Nam :

Keyword SEO : Phát triển dịch vụ thẩm định giá ở Việt Nam :