Tin Mới

Phát triển du lịch sinh thái các tỉnh vùng duyên hải cực Nam Trung Bộ đến năm 2020 :

Tổng quan, thực trạng, giải pháp phát triển du lịch sinh thái các tỉnh vùng duyên hải cực Nam Trung Bộ đến năm 2020

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Đinh, Kiệm
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 180tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Tổng quan, thực trạng, giải pháp phát triển du lịch sinh thái các tỉnh vùng duyên hải cực Nam Trung Bộ đến năm 2020
Chủ Đề : Du lịch sinh thái–Tỉnh vùng duyên hải,
Tác giả bổ sung : Võ, Thanh Thu , GS.TS ; Người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 81551
Luận Văn : Phát triển du lịch sinh thái các tỉnh vùng duyên hải cực Nam Trung Bộ đến năm 2020 :
Tên File : 81551.pdf

Phát triển du lịch sinh thái các tỉnh vùng duyên hải cực Nam Trung Bộ đến năm 2020 :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phát triển du lịch sinh thái các tỉnh vùng duyên hải cực Nam Trung Bộ đến năm 2020 :

Keyword SEO : Phát triển du lịch sinh thái các tỉnh vùng duyên hải cực Nam Trung Bộ đến năm 2020 :