Tin Mới

Phát triển du lịch Tây Nguyên đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế :

Cơ sở lý luận chung về du lịch. Thực trạng phát triển du lịch trên địa bàn Tây Nguyên. Phát triển du lịch Tây Nguyên đến năm 2020 trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Duy Mậu
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 192tr. +phụ lục ; , 30cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận chung về du lịch. Thực trạng phát triển du lịch trên địa bàn Tây Nguyên. Phát triển du lịch Tây Nguyên đến năm 2020 trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Chủ Đề : Du Lịch–Tây nguyên–2020,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Minh Tuấn TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 78058
Luận Văn : Phát triển du lịch Tây Nguyên đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế :
Tên File : 78058.pdf

Phát triển du lịch Tây Nguyên đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phát triển du lịch Tây Nguyên đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế :

Keyword SEO : Phát triển du lịch Tây Nguyên đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế :