Tin Mới

Phát triển đường bay thẳng đến thị trường Hoa Kỳ của tổng công ty hàng không Việt Nam – VNA đến năm 2015 :

Tổng quan, thực trạng, giải pháp phát triển đường bay thẳng đến thị trường Hoa Kỳ của tổng công ty hàng không Việt Nam – VNA đến năm 2015

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Đỗ, Xuân Trường
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 92tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Tổng quan, thực trạng, giải pháp phát triển đường bay thẳng đến thị trường Hoa Kỳ của tổng công ty hàng không Việt Nam – VNA đến năm 2015
Chủ Đề : Vận tải hàng không–Thị Trường,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Hữu Lam TS ; Người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 65469
Luận Văn : Phát triển đường bay thẳng đến thị trường Hoa Kỳ của tổng công ty hàng không Việt Nam – VNA đến năm 2015 :
Tên File : 65469.pdf

Phát triển đường bay thẳng đến thị trường Hoa Kỳ của tổng công ty hàng không Việt Nam - VNA đến năm 2015 :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phát triển đường bay thẳng đến thị trường Hoa Kỳ của tổng công ty hàng không Việt Nam – VNA đến năm 2015 :

Keyword SEO : Phát triển đường bay thẳng đến thị trường Hoa Kỳ của tổng công ty hàng không Việt Nam – VNA đến năm 2015 :