Tin Mới

Phát triển hình thức công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài – Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

– Những vấn đề chung về công ty cổ phần và cổ phần hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.- Tình hình đầu tư nước ngoài trong thời gian qua và thực trạng quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.- Giải pháp nhằm phát triển hình thức Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Trần, Công Kha
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2006 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 160 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Những vấn đề chung về công ty cổ phần và cổ phần hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.- Tình hình đầu tư nước ngoài trong thời gian qua và thực trạng quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.- Giải pháp nhằm phát triển hình thức Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam..
Chủ Đề : Cổ phần hóa doanh nghiệp–Vốn nước ngoài, Đầu tư nước ngoài–Thu hút vốn, Luận án tiến sĩ, Thị trường chứng khoán–Phát triển,
Tác giả bổ sung : Trần, Công Kha
Số Kiểm Soát : 44175
Luận Văn : Phát triển hình thức công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài – Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam
Tên File : 44175.pdf

Phát triển hình thức công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài - Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phát triển hình thức công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài – Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Keyword SEO : Phát triển hình thức công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài – Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam