Tin Mới

Phát triển hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam :

Cơ sở lý luận về hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu của NHTM. Thực trạng hoạt động tài trợ XNK tại Ngân hàng TMCP BIDV. Giải pháp phát triển tài trợ XNK tại Ngân hàng TMCP BIDV

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Phạm, Thị Thu Hằng
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 83 tr. +phụ lục ; , 29 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận về hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu của NHTM. Thực trạng hoạt động tài trợ XNK tại Ngân hàng TMCP BIDV. Giải pháp phát triển tài trợ XNK tại Ngân hàng TMCP BIDV
Chủ Đề : Ngân hàng thương mại–Tài trợ xuất nhập khẩu,
Tác giả bổ sung : Trần, Hoàng Ngân , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 79669
Luận Văn : Phát triển hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam :
Tên File : 79669.pdf

Phát triển hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phát triển hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam :

Keyword SEO : Phát triển hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam :